آزمون SAT

آزمون SAT

این آزمون توسط موسسه کالج‌بورد در سراسر دنیا برگزار می‌شود. آزمون SAT، دو قسم جداگانه است. آزمون SAT General (SAT I) و آزمون SAT Subject.

آزمون عمومی SAT، ورودی مقطع لیسانس غیرپزشکی تمامی دانشگاه‌های امریکا و دانشگاه‌های برتر کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا، نروژ، چک، سوئد، ترکیه و … می‌باشد. این آزمون صرفا شامل سنجش مهارت زبان انگلیسی و ریاضیات می‌باشد. SAT 7 بار در سال در امریکا و 6 بار در دیگر کشورها برگزار می‌شود که ثبت نام آزمون از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی کالج‌بورد انجام می‌شود (www.collegeboard.org).

برای اطلاعات بیشتر به وبسایت تخصصی ما در خصوص این آزمون مراجعه کنید (sat.tnity.com).